روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران- فرم تعهد (پیش نیاز ارسال مقاله)
فرم تعهد نویسندگان (اجباری)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نویسنده گرامی
در صورت تمایل برای ارسال مقاله به دوفصلنامه روانشناسی معاصر، لازم است فرم تعهد نویسندگان را تکمیل نمایید و هنگام ارسال مقاله، در قسمت "فایل پیش نیاز ارسال مقاله" فراگذاری کنید.
مقالاتی که فاقد فرم تعهد باشند، مورد ارزیابی دوفصلنامه روانشناسی معاصر قرار نخواهند گرفت.
برای دریافت فرم تعهد، اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران:
http://bjcp.ir/find.php?item=1.65.18.fa
برگشت به اصل مطلب