روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران- اخبار
اخبار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/1 | 
بر اساس مصوبه هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران از انتهای سال ۱۳۹۷ به منظور بررسی اولیه مقالات مبلغ ۱۰۰ هزار تومان و برای چاپ مقالات پذیرفته شده مبلغ ۴۰۰ هزار تومان دریافت می گردد.

براساس تازه ترین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدعلی بشارت، استاد دانشگاه تهران، ۰/۱۷ درصد از کل تولیدات علوم انسانی کشور را به خود اختصاص دادند و به عنوان پرتولیدترین محقق حوزه علوم انسانی کشور معرفی شدند. (مشاهده خبر)

در اولین رتبه بندی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۳، رتبه A به دوفصلنامه روانشناسی معاصر اعطا شد. (مشاهده خبر)
ضریب تاثیر (IF) دوفصلنامه روانشناسی معاصر در آخرین جلسه شورای راهبری ISC، مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹، ۰/۴۲۹ اعلام شد. (مشاهده خبر)

نشانی مطلب در وبگاه روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران:
http://bjcp.ir/find.php?item=1.83.32.fa
برگشت به اصل مطلب