روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تماس با ما

دو فصلنامه روانشناسی معاصر
تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی (قرقاول)، پلاک ۳۷، طبقه سوم،  کدپستی : ۱۵۵۵۷۱۶۷۵۵ 
دفتر دوفصلنامه روانشناسی معاصر، نشریه انجمن روانشناسی ایران

تلفن (ناشر):
سایت: 
https://bjcp.ir
ایمیل: 
ravanshenasi.moasergmail.com

نشانی مطلب در وبگاه روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران:
http://bjcp.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب