روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران- اصول اخلاق مطالعات روانشناسی
اصول اخلاق مطالعات روانشناسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/1 | 
 نشریه علمی(پژوهشی) روانشناسی معاصر به صاحب امتیازی انجمن روانشناسی ایران،در پژوهش‌های حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی متعهد به اعمال اصول اخلاقی روانشناسی بر مبنای بیانیه‌های انجمن روانشناسی امریکا (APA) است. جهت مطالعه بیشتر این اصول اخلاقی به این لینک مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران:
http://bjcp.ir/find-1.86.38.fa.html
برگشت به اصل مطلب