دوره 12، شماره 2 - ( 11-1396 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 172-185 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. ، rkordnoghabi@Gmail.com
2- دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
3- دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
چکیده:   (528 مشاهده)
هدف این پژوهش با هدف بررسی نقش توانایی همدلی، مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض در کاهش رفتارهای خشونت‌آمیز نوجوانان انجام شده است. 
مواد و روش ها طرح پژوهشی استفاده‌شده در این مطالعه از نوع آزمایشی به شیوه‌ پیش‌آزمون‌پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان پسر دوره‌ متوسطه‌ استان‌های تهران و همدان بودند. برای انتخاب نمونه در مرحله اول از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای و در مرحله دوم، از روش جایگزینی تصادفی سود برده شد. همچنین به منظور افزایش ضریب اطمینان از نظر کنترل افت آزمودنی‌ها، برای هر گروه ۲۰ نفر در نظر گرفته شد و به شیوه جایگزینی تصادفی افراد در چهار گروه ۲۰نفری قرار گرفتند. ابتدا پرسش‌نامه خشونت بین‌فردی بین دانش‌آموزان مدارس انتخاب‌شده در استان‌های تهران و همدان توزیع شد. سپس، ۸۰ نفر (هر استان ۴۰ نفر) از آن‌ها که نمره‌شان بالاتر از خط برش قرار داشت انتخاب و به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش (گروه آزمایش ۱ و ۲) و گواه (گروه ۱ و ۲) قرار داده شدند. برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی در قالب یک دور‌ه ۱۰‌جلسه‌ای (جلسات گروهی ۹۰دقیقه‌ای) اجرا شد. ابزارهای اندازه‌گیری علاوه بر پرسش‌نامه خشونت بین‌فردی، شامل پرسش‌نامه هوش‌بهر هیجانی بار اون، مقیاس کنترل عواطف و نسخه دوم مقیاس شیوه مقابله با تعارض «رحیم» بودند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری تحلیل MANCOVA سود برده شد.
یافته ها نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت‌های اجتماعی در ارتقای مهارت همدلی، ارتباط مؤثر و حل تعارض دانش‌آموزان مقطع متوسطه مؤثر بوده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که آموزش مهارت‌های اجتماعی در کاهش گرایش رفتارهای خشونت‌آمیز (خشونت کلامی و عملی) تأثیرگذار است.
نتیجه گیری بنابراین می‌توان گفت که آموزش مهارت‌های اجتماعی مؤثر هستند.
متن کامل [PDF 7247 kb]   (422 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (318 مشاهده)  
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱

فهرست منابع
1. Abdollahi Boghrabadi, G. & Ghodrati Mirkoohi, M. (2015). [Effectiveness of communication skills training on aggression in children with ADHD (Persian)]. Journal of Rooyesh-e Ravanshenasi, 7(1), 135-50.
2. Babapour, J. (2007). [Study of relationship between communicational conflict resolution styles and psychological well-being among university students (Persian)]. Modern Psychological Research, 1(4), 27-46.
3. Bazargan, Z., Sadeghi, N., & Gholamali Lavasani, M. (2004). [Study of verbal aggression in Tehran middle schools (Persian)]. Journal of Psychology & Education, 7(4), 7-29.
4. Berry, B., & Erin, O. (2010). Behavioral risk, teacher-child relationships and social skill development across middle childhood: A child-by-environment analysis of chang. Journal of Applied Developmental Psychology, 31(1), 1-14. [DOI:10.1016/j.appdev.2009.05.001] [DOI:10.1016/j.appdev.2009.05.001]
5. Borum, R., & Verhagen, D. (2011). Measuring and controlling the risk of violence in adolescents [A. Mohamadi, Persian Trans]. Tehran: Arjmand. [PMCID] [PMCID]
6. Chalabi, M., & Rasoolzade Aghdam, S. (2003). [The effects of family order and conflict on violence against children (Persian)]. Iranian Journal of Sociology, 4(3), 26-54.
7. Chen, W. Y. (2010). Exposure to community violence and adolescents' internalizing behaviors among African American and Asian American adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 39(4), 403-13. [DOI:10.1007/s10964-009-9427-7] [DOI:10.1007/s10964-009-9427-7]
8. Chris, L. C. (2002). Life skills [Sh. Mohammad Khani, Persian Trans]. Tehran: Espan-e Honar. [PMCID] [PMCID]
9. Connolly, J., Nocentini, A., Menesini, E., Pepler, D., Craig, W., & Williams, T. S. (2010). Adolescent dating aggression in Canada and Italy: A cross-national comparison. International Journal of Behavioral Development, 34(2), 98-105. [DOI:10.1177/0165025409360291] [DOI:10.1177/0165025409360291]
10. Constantinescu, M. (2014). The decrease of violence in schools and educational environments through the program We can choose The final results. Social and Behavioral Sciences, 180, 1458-65. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.02.293] [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.02.293]
11. Cook, C. R., Gresham, F. M., Kern, L., Barreras, R. B., Thornton, S., & Crews, S. D. (2008). Social skills training for secondary students with emotional and/or behavioral disorders: A review and analysis of the meta-analytic literature. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 16(3), 131-44. [DOI:10.1177/1063426608314541] [DOI:10.1177/1063426608314541]
12. Corcoran, K. O., & Malinkrodt, B. (2000). Adult attachment, self efficacy, perspective taking and conflict resolution. Journal of Counseling and Development, 78(4), 473-83. [DOI:10.1002/j.1556-6676.2000.tb01931.x] [DOI:10.1002/j.1556-6676.2000.tb01931.x]
13. Crothers, L. M, Schreiber, J. B, Field, J. E., & Kolbert, J. B. (2009). Development and measurement through confirmatory factor analysis of the Young Adult Social Behavior Scale (YASB): An assessment of relational aggression in adolesence and young adulthood. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(1), 17-28. [DOI:10.1177/0734282908319664] [DOI:10.1177/0734282908319664]
14. Cummings, E. M., Kouros, C. D., & Papp, J. (2007). Marital aggression and children's responses to everyday interparental conflict. European Psychologist, 12(1), 17−28. [DOI:10.1027/1016-9040.12.1.17] [DOI:10.1027/1016-9040.12.1.17]
15. Cutierrez, S. M., Escarti C. A., & Pascual, C. (2011). [Relationships among empathy,prosocial behavior, aggressiveness, self-efficacy and pupils' personal and social responsibility (Spanish)]. Psicothema, 23(1), 9-13. [PMID]
16. Dahesh, Z. (2010). [The effect of consolidated behavior and emotion-focused consultation on emotional control in girl adolescents in Kashkooye Rafsanjan (Persian)] [MA. Thesis]. Shiraz: Islamic Azad University.
17. Dortaj, F., Masayebi, A., & Asadzadeh, H. (2009). [The effect of anger management training on aggression and social adjustment of 12-15 years old male students (Persian)]. Journal of Applied Psychology, 3(4), 62-72.
18. Eisenbraun, K. D. (2007). Violence in schools: Prevalence, prediction, and prevention. Aggression and Violent Behavior, 12(4), 459-69. [DOI:10.1016/j.avb.2006.09.008] [DOI:10.1016/j.avb.2006.09.008]
19. Esmaeili, M., Tavakoli, M., Yaghobian, F., Esmaeili, L., & Mahdavi, S. (2015). [Effectiveness of social skills group training on strengths and behavioral difficulties in daughters of veterans and martyrs families (Persian)]. Knowledge & Research in Applied Psychology, 15(56), 86-95.
20. Forghani Raeis, Sh. (1995). [Recognizing behavioral problems in children and adolescents (Persian)]. Tehran: Ministry of Education.
21. Gable, R. A., Hester, P. P., Hester, L. R., Hendrickson, J. M., & Sze, S. (2005). Cognitive, affective, and relational dimensions of middle school students implications for improving discipline and instruction. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 79, 1, 40-4. [DOI:10.3200/TCHS.79.1.40-44] [DOI:10.3200/TCHS.79.1.40-44]
22. Garandeau, C. F., & Cillessen, A. H. (2006). From indirect aggression to invisible aggression: A conceptual view on bullying and peer group manipulation. Aggression and Violent Behavior, 11(6), 612-25. [DOI:10.1016/j.avb.2005.08.004] [DOI:10.1016/j.avb.2005.08.004]
23. Gaross, M. (2008). A Comparative Analysis of Empathy in Childhood and Adolescence: Gender Differences and Associated Socio-emotional Variables. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 9(2), 217-35.
24. Gilbert, F., & Daffern, M. (2010). Integrating contemporary aggression theory with violent offender treatment: How thoroughly do interventions target violent behavior? Aggression and Violent Behavior, 15(3), 167-80. [DOI:10.1016/j.avb.2009.11.003] [DOI:10.1016/j.avb.2009.11.003]
25. Goleman, D. (2001). Emotional intelligence [N. Parsa, Persian Trans]. Tehran: SAMT publication
26. Hislop, H., & Melbay, V. (2003). The lived experience of violence in accident and emergency. Accident and Emergency Nursing, 11(1), 5-11. [PMID] [DOI:10.1016/S0965-2302(02)00124-8] [DOI:10.1016/S0965-2302(02)00124-8]
27. Hosseini Nasab, D., Mesrabadi, J., & Aghajanzadeh, N. (2010). [The effect of social skills training on the self-esteem of the third grader female high school students in Tabri (Persian)]. Journal of Instructon and Evaluation, 3(11), 47-64.
28. Hosseini, S. H., Khalilian, A., & Vahedi, A. (2004). [Psychopathological screening of high school students based on SL-90-R in Sari, 2002-2003 (Persian)]. Journal of Mazandaran University of Medical Science, 14(44), 60-7.
29. Kajbaf Nejad, H., Ahadi, H., Heidari, A. R., Asgari, P., & Enayati, M. (2009). [The relationship between psychosocial skills, emotional intelligence and its components with motivation of sport success of male athletes in Shiraz (Persian)]. Journal of Social Psychology, 5(13), 107-25.
30. Karami, A. (2008). [Emotional intelligence test (Persian)]. Tehran: Sina Institute for Research and Behavioral Sciences.
31. Khalatbari, J., Ghorbanshiroudi, Sh., Rahbar Taromsari, Kh., & Keikhay Farzaneh, M. M. (2010). [Comparing the effectiveness of social skills training on self-assertiveness and mental health among mentally-retarded students (Persian)]. Quarterly Journal of Educational Psychology, 1(4), 71-86.
32. Kusche, C. A., & Greenberg, M. T. (2011). PATHS in your classroom: Promoting emotional literacy and alleviating emotional distress. In J. Cohen (Ed.), Social-Emotional Learning and the Elementary School Child: Aguide for Educators (pp. 140-61). New York: Teacher College Press.
33. Lahsaei Zadeh, A., & Moradi, G. (2010). [The study of the relationship between coping strategies and aggressive behavior of Youth: Case study in West Islamabad City (Persian)]. Applied Sociology, 21(38), 1-18.
34. Leverenz, J. B., & Raskind, M. A. (1998). Early amyloid deposition in the medial temporal lobe of young Down syndrome patients: A regional quantitative analysis. Experimental Neurology, 150(2), 296-304. [DOI:10.1006/exnr.1997.6777] [DOI:10.1006/exnr.1997.6777]
35. Lovett, B. T., & Sheffield, R. A. (2007). Affective empathy deficits in aggressive children and adolescents: A critical review. Clinical Psychology Review, 27(1), 1-13. [DOI:10.1016/j.cpr.2006.03.003] [PMID] [DOI:10.1016/j.cpr.2006.03.003]
36. Nuananong, S. (2006). Preventing tobacco and drug use among Thai high school students through life skills training. Nursing & Health Sciences, 8(3), 164-68. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2006.00275.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1442-2018.2006.00275.x]
37. Parsamehr, M., Saeedi Madani, S. M., & Divband, F. (2011). [The relationship between social link established by family and interpersonal violence of male juveniles in Yazd (Persian)]. Journal of Family Research, 6(21), 71-86.
38. Rashid, Kh., Delfan Beyranvand, A., & Farhadi, M. (2017). Comparing learning speed of new mazes in rats with and without prior maze learning experience. International Journal of Education and Learning, 6(1), 1-10. [DOI:10.14257/ijel.2017.6.1.01] [DOI:10.14257/ijel.2017.6.1.01]
39. Rasouli, F. (2011). [The impact of anger control training on resiliency in adolescents with addiction preparation (Persian)]. Journal of Research on Addiction, 4(16), 7-24.
40. Rintoul, Y., Wynaden, D., & Mcgowan, S. (2009). Managing aggression in the emergency department: Promoting an interdisciplinary approach. International Emergency Nursing, 17(2), 122-7. [DOI:10.1016/j.ienj.2008.11.005] [PMID] [DOI:10.1016/j.ienj.2008.11.005]
41. Roustai, A., Abolghasemi, Sh., Mohammadi Aria, A., & Saedi, S. (2011). [Comparison of the effectiveness of anger management training and drug therapy on prisoners' aggression (Persian)]. Journal of Social Psychology, 7(21), 19-31.
42. Sadeghi, S., Farajzadegan, Z., Kelishadi, R., Heidari, K. (2014). Aggression and violence among Iranian adolescents and youth: A 10 year systematic review. International Journal of Preventive Medicine, 5(Suppl 2), S83-S96. [PMID] [PMCID] [DOI:10.4103/2008-7802.157663] [DOI:10.4103/2008-7802.157663]
43. Sayarpor, M., Hazavehei, M. M., Ahmadpanah, M., Moeini, B., & Moghim Beigi., A. (2011). [Assessing relationship between aggression and perceived self-efficacy in high school students of Hamadan City (Persian)]. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty, 19(2), 16-26
44. Seevers, R. L., & Jones-Blank, M. (2008). Exploring the Effects of Social Skills Training on Social Skill Development on Student Behavior. National Forum of Special Education Journal, 19(1), 1-8. [PMID] [PMID]
45. Sepehrmanesh, Z., Ahmadvand, A., Yavari, P., & Saei, R. (2008). [Assessing the mental health of adolescents in Kashan, 2004 (Persian)]. Iranian Journal of Epidemiology, 4(2), 43-9.
46. Soleimani, M. (2010). [The necessity of social skills training for mentally retarded students and providing a new approach to social skills training (Persian)]. Journal of Exceptional Education, 103, 54-9.
47. Sukhodolsky, D. G., & Ruchkin, V. V. (2004). Association of normative beliefs and anger with aggression and antisocial behavior in Russian male juvenile offenders and high school students. Journal of Abnormal Child Psychology, 32(2), 225-36. [DOI:10.1023/B:JACP.0000019773.86910.fe] [PMID] [DOI:10.1023/B:JACP.0000019773.86910.fe]
48. Van Vugt, E. S., Deković, M., Prinzie, P. Stams, G. J. J. M., & Asscher, J. J. (2012). Evaluation of a group-based social skills training for children with problem behavior, Children and Youth Services Review (Unpublish).
49. Vaziri, Sh., & Lotfi Azimi, A. (2011). [The effect of empathy traiing in decreasing adolescents aggression (Persian)]. Journal of Developmental Psychology, 8(30), 167-75.
50. Williams, K. E., Chambless, D. L., & Ahrens, A. H. (1997). Are emotion frightening? An extension of the fear concept. Behavior Research and Therapy, 35(3), 239-48. [DOI:10.1016/S0005-7967(96)00098-8] [DOI:10.1016/S0005-7967(96)00098-8]
51. World Health Organization. (1996). Life skills education, planning for research. Dirision of mental health and prevention of substance abuse. Geneva: World Health Organization.
52. Zarei, A. (2004). [Effective factors on violence of male's highschool students in Tehran (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Shahid Beheshti University.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق