دوره 13، شماره 1 - ( 5-1397 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 50-61 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. ، a.kiani@uma.ac.ir
2- دانشجوی پزشکی، دانشکده آموزش‌های بین‌الملل، دانشگاه چاینا مدیکال، شن‌یانگ، چین.
3- کارشناس ارشد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
4- کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
چکیده:   (3628 مشاهده)
هدف خودکشی یکی از علل اصلی مرگ در جهان، به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان است. هدف از این پژوهش، بررسی ساختاری مدل نظریه بین‌فردی خودکشی در دانشجویان بوده است.
مواد و روش ها روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و مدل‌سازی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بودند که ۶۰۰ نفر از آن‌ها به صورت نمونه‌گیری دردسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزارهای استفاده‌شده در این پژوهش شامل پرسش‌نامه اقدام به خودکشی، پرسش‌نامه رفتار خودکشی (تجدید نظر‌شده)، پرسش‌نامه نیازهای بین‌فردی و ظرفیت اکتساب‌شده خودادراکی برای خودکشی بود.
یافته ها یافته‌ها نشان داد مدل نظریه بین‌فردی خودکشی در جمعیت ایرانی برازش مناسبی دارد و می‌تواند خودکشی را پیش‌بینی کند. نیازهای بین‌فردی بخش درخور توجهی از شکل‌گیری افکار خودکشی را توجیه می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد که ظرفیت اکتساب‌شده برای خودکشی تنها بخش کوچکی از واریانس اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند.
نتیجه گیری بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت این مدل می‌تواند ایده و اقدام به خودکشی را پیش‌بینی کند و می‌توان از آن برای شناسایی ایده و اقدام به خودکشی در دانشجویان استفاده کرد و از مداخلات مناسبی، به‌ویژه راهبردهای حمایتی و توجه به عوامل بین‌فردی برای پیشگیری از خودکشی استفاده کرد. 
متن کامل [PDF 5151 kb]   (2012 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1127 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/7/18 | پذیرش: 1396/11/14 | انتشار: 1397/1/1

فهرست منابع
1. Abramson, L. Y., Alloy, L. B., Hogan, M. E., Whitehouse, W. G., Gibb, B. E., & Hanklin, B. L. (2000). Suicide science: Expanding the boundaries. Berlin: Springer Science+Business Media.
2. Anestis, M. D., Soberay, K. A., Gutierrez, P. M., Hernández, T. D., & Joiner, T. E. (2014). Reconsidering the link between impulsivity and suicidal behavior. Personality and Social Psychology Review, 18(4), 366-86. [DOI:10.1177/1088868314535988] [PMID] [DOI:10.1177/1088868314535988]
3. Barzilay, S., & Apter, A. (2014). Predictors of suicide in adolescents and adults with mood and common comorbid disorders. Neuropsychiatry, 4(1), 81-93. [DOI:10.2217/npy.13.86] [DOI:10.2217/npy.13.86]
4. Barzilay, S., Feldman, D., Snir, A., Apter, A., Carli, V., Hoven, C. W., et al. (2015). The interpersonal theory of suicide and adolescent suicidal behavior. Journal of Affective Disorders, 183, 68-74. [DOI:10.1016/j.jad.2015.04.047] [PMID] [DOI:10.1016/j.jad.2015.04.047]
5. Baumeister, R. F. (1990). Suicide as escape from self. Psychological Review, 97(1), 90-113. [DOI:10.1037/0033-295X.97.1.90] [PMID] [DOI:10.1037/0033-295X.97.1.90]
6. Boardman, A. P., Grimbaldeston, A. H., Handley, C., Jones, P. W., & Willmott, S. (1999). The north staffordshire suicide study: A case-control study of suicide in one health district. Psychological Medicine, 29(1), 27-33. [DOI:10.1017/S0033291798007430] [PMID] [DOI:10.1017/S0033291798007430]
7. Brent, D. A., McMakin, D. L., Kennard, B. D., Goldstein, T. R., Mayes, T. L., & Douaihy, A. B. (2013). Protecting adolescents from self-harm: A critical review of intervention studies. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 52(12), 1260-71. [DOI:10.1016/j.jaac.2013.09.009] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.jaac.2013.09.009]
8. Brown, G. K., Beck, A. T., Steer, R. A., & Grisham, J. R. (2000). Risk factors for suicide in psychiatric outpatients: A 20-year prospective study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(3), 371-7. [DOI:10.1037/0022-006X.68.3.371] [PMID] [DOI:10.1037/0022-006X.68.3.371]
9. de Catanzaro, D. (1995). Reproductive status, family interactions, and suicidal ideation: Surveys of the general public and high-risk groups. Ethology and Sociobiology, 16(5), 385-94. [DOI:10.1016/0162-3095(95)00055-0] [DOI:10.1016/0162-3095(95)00055-0]
10. Dhingra, K., Boduszek, D., & O'Connor, R. C. (2016). A structural test of the integrated motivational-volitional model of suicidal behaviour. Psychiatry Research, 239, 169-78. [DOI:10.1016/j.psychres.2016.03.023] [PMID] [DOI:10.1016/j.psychres.2016.03.023]
11. Elliott, G., Kao, S., & Grant, A. M. (2004). Mattering: Empirical validation of a social-psychological concept. Self and Identity, 3(4), 339-54.‏ [DOI:10.1080/13576500444000119] [DOI:10.1080/13576500444000119]
12. Evans, E., Hawton, K., Rodham, K., & Deeks, J. (2005). The prevalence of suicidal phenomena in adolescents: A systematic review of population-based studies. Suicide and Life-Threatening Behavior, 35(3), 239-50. [DOI:10.1521/suli.2005.35.3.239] [PMID] [DOI:10.1521/suli.2005.35.3.239]
13. France, M. K. (2011). Introducing the unified measure of university mattering: Instrument development and evidence of the structural integrity of scores for transfer and native students. Harrisonburg: James Madison University.
14. Hassanian-Moghaddam, H., & Zamani, N. (2017). Suicide in Iran: the facts and the figures from nationwide reports. Iranian Journal of Psychiatry, 12(1), 73-90. [PMID] [PMCID] [PMID] [PMCID]
15. Hawkins, K. A., Hames, J. L., Ribeiro, J. D., Silva, C., Joiner, T. E., & Cougle, J. R. (2014). An examination of the relationship between anger and suicide risk through the lens of the interpersonal theory of suicide. Journal of Psychiatric Research, 50, 59-65. [DOI:10.1016/j.jpsychires.2013.12.005] [PMID] [DOI:10.1016/j.jpsychires.2013.12.005]
16. Hill, R. M., & Pettit, J. W. (2014). Perceived burdensomeness and suicide‐related behaviors in clinical samples: Current evidence and future directions. Journal of Clinical Psychology, 70(7), 631-43. [DOI:10.1002/jclp.22071] [PMID] [DOI:10.1002/jclp.22071]
17. Jahn, D. R., & Cukrowicz, K. C. (2011). The impact of the nature of relationships on perceived burdensomeness and suicide ideation in a community sample of older adults. Suicide and Life‐Threatening Behavior, 41(6), 635-49. [DOI:10.1111/j.1943-278X.2011.00060.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1943-278X.2011.00060.x]
18. Joiner Jr, T. E., Van Orden, K. A., Witte, T. K., Selby, E. A., Ribeiro, J. D., Lewis, R., et al. (2009). Main predictions of the interpersonal-psychological theory of suicidal behavior: Empirical tests in two samples of young adults. Journal of Abnormal Psychology, 118(3), 634-46. [DOI:10.1037/a0016500] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1037/a0016500]
19. Joiner, T. E. (2005). Why people die by suicide. Cambridge: Harvard University Press.
20. Kiani, A. R., & Sajjad, R. (2019). Validity of the Integrated Motivational-Volitional model of suicidal behavior in Students: Structural model. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. In Press, Uncorrected proof.
21. King, R. A., Ruchkin, V. V., & Schwab-Stone, M. E. (2003). Suicide and the continuum of adolescent self-destructiveness: is there a connection? In R. A. King & A. Apter (Eds.), Suicide in Children and Adolescents, Cambridge Child and Adolescent Psychiatry (pp. 41–62). Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511550423] [DOI:10.1017/CBO9780511550423]
22. Klonsky, E. D., & May, A. M. (2015). The Three-Step Theory (3ST): A new theory of suicide rooted in the "ideation-to-action" framework. International Journal of Cognitive Therapy, 8(2), 114-29. [DOI:10.1521/ijct.2015.8.2.114] [DOI:10.1521/ijct.2015.8.2.114]
23. Klonsky, E. D., May, A. M., & Glenn, C. R. (2013). The relationship between no suicidal self-injury and attempted suicide: Converging evidence from four samples. Journal of Abnormal Psychology, 122(1), 231-7. [DOI:10.1037/a0030278] [PMID] [DOI:10.1037/a0030278]
24. Large, M., Smith, G., Sharma, S., Nielssen, O., & Singh, S. P. (2011). Systematic review and meta‐analysis of the clinical factors associated with the suicide of psychiatric in‐patients. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124(1), 18-9. [DOI:10.1111/j.1600-0447.2010.01672.x] [DOI:10.1111/j.1600-0447.2010.01672.x]
25. Lewis, R., & Taylor, J. (2009). The social significance of religious resources in the prediction of mattering to others: African American and white contrasts. Sociological Spectrum, 29(2), 273-94. [DOI:10.1080/02732170802584484] [DOI:10.1080/02732170802584484]
26. Ma, J., Batterham, P. J., Calear, A. L., & Han, J. (2016). A systematic review of the predictions of the Interpersonal–Psychological Theory of Suicidal Behavior. Clinical Psychology Review, 46, 34-45. [DOI:10.1016/j.cpr.2016.04.008] [PMID] [DOI:10.1016/j.cpr.2016.04.008]
27. Murariu, D. (2016). Testing the interpersonal theory of suicide in community-residing older adults [MSc. Thesis]. Richmond: Western University.
28. O'Connor, R. C. (2011). Towards an integrated motivational-volitional model of suicidal behaviour. In S. Platt, & J. Gordon (Eds.), International Handbook of Suicide Prevention: Research, Policy and Practice (pp. 181-98). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. [DOI:10.1002/9781119998556.ch11] [DOI:10.1002/9781119998556.ch11]
29. Orbach, I. (2009). Mental pain, pain-producing constructs, the suicidal body, and suicide. In S. Briggs, A. Lemma, W. Crouch (Eds.), Relating to Self-Harm and Suicide- Psychoanalytic Perspectives on Practice, Theory and Prevention (pp. 104-116). Abingdon: Routledge.
30. Osman, A., Bagge, C. L., Gutierrez, P. M., Konick, L. C., Kopper, B. A., & Barrios, F. X. (2001). The Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R): Validation with clinical and nonclinical samples. Assessment, 8(4), 443-54. [DOI:10.1177/107319110100800409] [PMID] [DOI:10.1177/107319110100800409]
31. Rashid, S., Kiani, A., Khorramdel, K., Yeganeh, N., & Zeinaddini, S. (2017). [The relationship between death anxiety, mattering, perceived burdensomeness and thwarted belongingness with suicidal behavior in college students (the interpersonal-psychological theory for suicide) (Persian)]. Iranian Journal of Emergency Care, 1(1), 31-42.
32. Rashid, S., Kiani, A. R., Khorramdel, K., Gholami, F., & Senobar, L. (2016). The relationship between interpersonal psychological theory of suicide constructs (loneliness, perceived social support, thwarted belongingness and burdensomeness) and suicidal behavior among Iranian students. Health Education & Health Promotion, 4(2), 35-48.
33. Ribeiro, J. D., & Joiner, T. E. (2009). The interpersonal‐psychological theory of suicidal behavior: Current status and future directions. Journal of Clinical Psychology, 65(12), 1291-9. [DOI:10.1002/jclp.20621] [PMID] [DOI:10.1002/jclp.20621]
34. Rimkeviciene, J., Hawgood, J., O'Gorman, J., & De Leo, D. (2016). Assessment of acquired capability for suicide in clinical practice. Psychology, Health & Medicine, 21(8), 954-63. [DOI:10.1080/13548506.2015.1115108] [PMID] [DOI:10.1080/13548506.2015.1115108]
35. Shirazi, H. R., Hosseini, M., Zoladl, M., Malekzadeh, M., Momeninejad, M., Noorian, K., et al. (2012). Suicide in the Islamic Republic of Iran: An integrated analysis from 1981 to 2007. Eastern Mediterranean Health Journal, 18(6), 607-13. [DOI:10.26719/2012.18.6.607] [PMID]
36. Shneidman, E. S. (1993). Suicide as psychache: Aclinical approach to self-destructive behavior. Lanham, Maryland: Jason Aronson.
37. Smith, A. R., Ribeiro, J. D., Mikolajewski, A., Taylor, J., Joiner, T. E., & Iacono, W. G. (2012). An examination of environmental and genetic contributions to the determinants of suicidal behavior among male twins. Psychiatry research, 197(1-2), 60-5. [DOI:10.1016/j.psychres.2012.01.010] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.psychres.2012.01.010]
38. Smith, P. N., Cukrowicz, K. C., Poindexter, E. K., Hobson, V., & Cohen, L. M. (2010). The acquired capability for suicide: A comparison of suicide attempters, suicide ideators, and non‐suicidal controls. Depression and Anxiety, 27(9), 871-7. [DOI:10.1002/da.20701] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1002/da.20701]
39. Smith, P. N., Stanley, I. H., Joiner Jr, T. E., Sachs-Ericsson, N. J., & Van Orden, K. A. (2016). An aspect of the capability for suicide—Fearlessness of the pain involved in dying—Amplifies the association between suicide ideation and attempts. Archives of Suicide Research, 20(4), 650-62.‏ [DOI:10.1080/13811118.2016.1162245] [PMID] [PMCID]
40. Twenge, J. M., Catanese, K. R., & Baumeister, R. F. (2003). Social exclusion and the deconstructed state: Time perception, meaninglessness, lethargy, lack of emotion, and self-awareness. Journal of Personality and Social Psychology, 85(3), 409-23. [DOI:10.1037/0022-3514.85.3.409] [PMID] [DOI:10.1037/0022-3514.85.3.409]
41. Van Orden, K. A., Cukrowicz, K. C., Witte, T. K., & Joiner Jr, T. E. (2012). Thwarted belongingness and perceived burdensomeness: Construct validity and psychometric properties of the Interpersonal Needs Questionnaire. Psychological Assessment, 24(1), 197-215. [DOI:10.1037/a0025358] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1037/a0025358]
42. Van Orden, K. A., Lynam, M. E., Hollar, D., & Joiner, T. E. (2006). Perceived burdensomeness as an indicator of suicidal symptoms. Cognitive Therapy and Research, 30(4), 457-67. [DOI:10.1007/s10608-006-9057-2] [DOI:10.1007/s10608-006-9057-2]
43. Van Orden, K. A., Witte, T. K., Cukrowicz, K. C., Braithwaite, S. R., Selby, E. A., & Joiner Jr, T. E. (2010). The interpersonal theory of suicide. Psychological Review, 117(2), 575-600. [DOI:10.1037/a0018697] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1037/a0018697]
44. World Health Organization. (2013). World Health Organization suicide prevention. Geneva: World Health Organization.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق