دوره 12، شماره 2 - ( 11-1396 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 186-197 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- دانشیار، گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ، ; drsepahmansour@yahoo.com
3- استادیار، گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:   (902 مشاهده)
هدف اختلال‌های فراگیر رشد، گروهی از اختلال‌های عصبی روان‌پزشکی هستند که رشد اجتماعی و ارتباطی و شناختی فرد را با موانع و تأخیرهای به‌خصوصی همراه می‌کنند. هنگامی که یکی از اعضای خانواده به بیماری مزمنی مبتلا می‌شود، ممکن است عملکرد کل خانواده تحت تأثیر قرار بگیرد و دچار تغییر شود. این پژوهش با هدف بررسی مدل‌یابی انطباق‌پذیری و انسجام خانواده کودکان مبتلا به اوتیسم بر اساس منابع خانواده و سبک‌های مقابله با استرس با میانجیگری استرس ادراک‌شده والدین انجام شد.
مواد و روش ها این پژوهش از نوع پژوهش‌های همبستگی مبتنی بر روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و به طور خاص معادلات رگرسیونی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل ۴۵۰ خانواده دارای کودکان اوتیسم شهر تهران بود که فرزندشان را در مدارس استثنایی ثبت نام کرده بودند و نیز در انجمن اوتیسم شهر تهران پرونده داشتند. در این پژوهش ۳۶۰ نمونه به روش کلاین با توجه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه استرس ادراک‌شده، مقیاس منابع خانواده، پرسش‌نامه راهبردهای مقابله‌ای بیلینگز و موس، و مقیاس انطباق‌پذیری و انسجام خانوادگی بود. 
یافته ها نتایج نشان داد بین منابع خانواده، سبک‌های مقابله با استرس و استرس ادراک‌شده والدین با انطباق‌پذیری و انسجام خانواده کودکان مبتلا به اوتیسم رابطه معناداری وجود دارد. به طور کلی مدل پژوهش تأیید شد و ۰/۳۵ از انطباق و ۰/۳۵ از انسجام خانواده با این متغیرها در مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم قابل تبیین است.
نتیجه گیری یافته ها نشان داد مدل پژوهش تأیید شد و منابع خانواده، سبک‌های مقابله با استرس و استرس ادراک‌شده والدین بر انطباق‌پذیری و انسجام خانواده کودکان مبتلا به اوتیسم اثر مستقیم معنادار داشتند. مسیر منابع خانواده، سبک‌های مقابله با استرس با میانجیگری استرس ادراک‌شده والدین اثر غیر‌مستقیمی بر انطباق‌پذیری و انسجام خانواده کودکان مبتلا به اوتیسم نشان داد. 
متن کامل [PDF 5906 kb]   (324 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (343 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱

فهرست منابع
1. Aali, Sh., Amin Yazdi, S. A., Abdkhodae, M. S., Ghanaee, A. & Moharari, F. (2014). [Developmental function of families with Autism Spectrum Disorder children compared with families with healthy children (Persian)]. Journal of Medical School, Mashhad University of Medical Sciences, 58(1), 32-41. [DOI:10.22038/MJMS.2015.3768]
2. Abolghasemi, A., & Narimani, M. (2005). [Psychological tests (Persian)]. Ardabil: Bagh-e Rezvan Publishing.
3. Ali Akbari Dehkordi, M., Mehman Navazan, A., & Kako Jouibari, A. A. (2013). [The effect of attachment styles, adaptability and family continuity on resilience and its relationship with the feeling of sadness among students living in Alzahra University dormitory (Persian)]. Women's Studies, 12(4), 173-204.
4. Altiere, M., & von Kluge, S. (2009). Family functioning and coping behaviors in parents of children with autism. Journal of Child and Family Studies, 18, 83-92. [DOI:10.1007/s10826-008-9209-y] [DOI:10.1007/s10826-008-9209-y]
5. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5. Washington: American Psychiatric Association. [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596] [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
6. Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-82. [DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173] [PMID] [DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173]
7. Bashpour, S., Narimani, M., & Isa-Zadegan, A. S. (2012). [Correlation between coping styles and social support with perceived stress (Persian)]. Psychological Studies, 9(2), 29-48. [DOI:10.22051/PSY.2013.1743]
8. Bayat, M. (2007). Evidence of resilience in families of children with autism. Journal of Intellectual Disability Research, 51(9), 702-14. [DOI:10.1111/j.1365-2788.2007.00960.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1365-2788.2007.00960.x]
9. Behrouzi, N., Shaheni Yeylagh, M., & Pourseyyed, M. (2014). [The relationship between perfectionism, perceived stress and social support with burnout (Persian)]. Strategy for Culture, 5(20), 83-102.
10. Bluth, K., Raberson, P.N.E., Billen, R.M., & Sams, J.M. (2013). A stress model for couples parenting children with autism spectrum disorders and the introduction of a mindfulness intervention. Journal of Family Theory and Review, 5(3), 194-213. [DOI:10.1111/jftr.12015] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1111/jftr.12015]
11. Bolton, P. F., Clifford, M., Tye, C., Maclean, C., Humphrey, A., Le Marechal, K., et al. (2015). Intellectual abilities in tuberous sclerosis complex: Risk factors and correlates from the Tuberous Sclerosis 2000 Study. Psychological Medicine, 45(11), 2321-31. [DOI:10.1017/s0033291715000264] [DOI:10.1017/S0033291715000264]
12. Carr, T., & Lord, G. (2016). A pilot study promoting participation of families with limited resources in early autism intervention. Research in Autism Spectrum Disorders, 25, 87-96. [DOI:10.1016/j.rasd.2016.02.003] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.rasd.2016.02.003]
13. Cohen, D., Pichard, N., Tordjman, S., Baumann, C., Burglen, L., Excoffier, E., et al. (2005). Specific genetic disorders and autism: Clinical contribution towards their identification. Journal of Autism and Developmental Disordres, 35(1), 103-16. [DOI:10.1007/s10803-004-1038-2] [DOI:10.1007/s10803-004-1038-2]
14. Cohen, F., & Lazarus, R. S. (1979). Coping with thestress of illness. In C. G. Stone, F. Cohen, & N. E. Adler (Eds,), Health Psychology: A Handbook (pp. 217-54). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
15. Cohen, S., Kamarch, T., & Mermelstein, R. (1988). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-96. [DOI:10.2307/2136404] [DOI:10.2307/2136404]
16. Costa, A.P., Steffgen, G., & Ferring, D. (2017). Contributors to well-being and stress in parents of children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 37, 61-72. [DOI:10.1016/j.rasd.2017.01.007] [DOI:10.1016/j.rasd.2017.01.007]
17. Dabrowska, A., & Pisula, E. (2010). Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism and Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54(3), 266-80. [DOI:10.1111/j.1365-2788.2010.01258.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1365-2788.2010.01258.x]
18. Das, Sh., Das, B., Nath, K., Dutta, A., Bora, P., &., Hazarika, M. (2017). Impact of stress, coping, social support, and resilience of families having children with autism: A North East India-based study. Asian Journal of Psychiatry, 28, 133-9. [DOI:10.1016/j.ajp.2017.03.040] [PMID] [DOI:10.1016/j.ajp.2017.03.040]
19. Dervishaliaj, E. (2013). Parental stress in families of children with disabilities: A literature review. Journal of Educational and Social Research, 3(7), 579-84. [DOI:10.5901/jesr.2013.v3n7p579] [DOI:10.5901/jesr.2013.v3n7p579]
20. Dollahite, D. C. (1991). Family resource management and family stress theories: Toward a conceptual integration. Lifestyle, 12(4), 361-77. [DOI:10.1007/BF00986852] [DOI:10.1007/BF00986852]
21. Dunn, M. E., Burbine, T., Bowers, C. A., & Tantleff-Dunn, S. (2001). Moderators of stress in parents of children with autism. Community Mental Health Journal, 37(1), 39-52. [DOI:10.1023/A:1026592305436] [PMID] [DOI:10.1023/A:1026592305436]
22. Duran, A., Extremera, N., Berrocal, P. F., & Montalban, M. (2006). Predicting academic burnout and engagement in educational setting: assessing the incremental validity of perceived emotional intelligence beyond perceived stress and general self-efficacy. Psicothema, 18(1), 158-64. [PMID]
23. García-López, C., Sarriá, E., Pozo, P., & Recio, P. (2016). Supportive dyadic coping and psychological adaptation in couples parenting children with autism spectrum disorder: The role of relationship satisfaction. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(11), 3434-47. [DOI:10.1007/s10803-016-2883-5] [DOI:10.1007/s10803-016-2883-5]
24. Green, S. E. (2007). We're tired, not sad: Benefits and burdens of mothering a child with a disability. Social Science & Medicine, 64(1), 150-63. [DOI: 10.1016/j.socscimed.2006.08.025] [DOI:10.1016/j.socscimed.2006.08.025]
25. Greenspan, S., & Wieder, S. (2006). Engaging autism: Using the floortime approach to help children relate, communicate, and think. (1th Ed.). New York: Da Capo Lifelong Books.
26. Hayes, S. A., & Watson, S. L. (2013). Thei mpact of parenting stress: A meta analysis of studies comparing the experience of parenting stress in parents of children with and without autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(3), 629-42. [DOI:10.1007/s10803-012-1604-y] [PMID] [DOI:10.1007/s10803-012-1604-y]
27. Hosseini Ghadamgahi, J., Dejkam, M., Bayanzadeh, S. A., & Phaze, A. (1998). [The quality of relationship, stress and coping strategy in patients with coronary heart disease (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 4(1), 14-25.
28. Ilias, K., Cornish, K., Kummar, A. S., Park, M.S., & Golden, K. J. (2018). Parenting stress and resilience in parents of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in Southeast Asia: A systematic review. Frontiers Psychology, 9, 280. [DOI:10.3389/fpsyg.2018.00280] [PMID] [PMCID] [DOI:10.3389/fpsyg.2018.00280]
29. Isa, S. N. I., Ishak, I., Ab Rahman, A., Saat, N. Z. M., Din, N. C., Lubis, S. H., et al. (2016). Health and quality of life among the caregivers of children with disabilities: A review of literature. Asian Journal of Psychiatry, 23, 71-7. [DOI:10.1016/j.ajp.2016.07.007] [PMID] [DOI:10.1016/j.ajp.2016.07.007]
30. Kline, R. B., (2010). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press.
31. Krstic, T., Mihic, L., & Mihic, I. (2015). Strss and resolution in mothers of children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities, 47, 135-43. [DOI:10.1016/j.ridd.2015.09.009] [PMID] [DOI:10.1016/j.ridd.2015.09.009]
32. Lavee, Y., McCubbin, H., & Patterson, J. M. (1985). The double ABCX model of family stress and adaptation: An empirical test by analysis of structural equations with latent variables. Journal of Marriage and the Family, 47(4), 811-25. [DOI:10.2307/352326] [DOI:10.2307/352326]
33. Loutzehnhiser, L. (2001). Risk, family functioning and child competence in head starts families [PhD. dissertation]. Saskatoon: University of Saskatchewan.
34. Lyons, A. M., Leon, S. C., Roecker Phelps, C. E., & Dunleavy, A. (2010). The impact of child symptom severity on stress among parents of children with an ASD: The moderating role of coping styles. Journal of Child and Family Studies, 19(4), 516-24. [DOI:10.1007/s10826-009-9323-5] [DOI:10.1007/s10826-009-9323-5]
35. Mazaheri, M., Habibi, M., & Ashoori, A. (2012). [Psychometric properties of Persian version of the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (FACES-IV) (Persian)]. Iraninan Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 19(4), 314-325.
36. McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (1983). The family stress process: The Double ABCX model of adjustment and adaptation. In H. I. McCubbin, M. B. Sussman, & J. M. Patterson (Eds.), Social Stress and the Family: Advances and Developments in Family Stress Therapy and Research. Abingdon: Routledge. [DOI:10.1300/J002v06n01_02] [DOI:10.1300/J002v06n01_02]
37. Mimura, Ch., & Griffiths, P. (2004). A Japanese version of the perceived stress scale: Translation and preliminary test. International Journal of Nursing Studies, 41(4), 379-85. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2003.10.009] [PMID] [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2003.10.009]
38. Mohammadi Yeganeh, L., Bastani, F., Feizi, Z., Agilar Vafaie, M., & Haghani, H. (2008). [Effect of stress management education on mood and perceived stress among oral contraceptive pill users (Persian)]. Iran Journal of Nursing, 21(53), 63-73.
39. Mohtashemi, T., Ebrahimi, F., Ali Akbari Dehkordi, M., & Chima, N. (2015). [The comparison of parental stress, satisfaction and family functioning in mothers children with autism and normally developing children (Persian)]. Journal of Exceptional Children, 16(4), 51-62.
40. O'brien, S. (2016). Families of adolescents with autism: Facing the future. Journal of Pediatric Nursing, 31(2), 204-13. [DOI:10.1016/j.pedn.2015.10.019] [DOI:10.1016/j.pedn.2015.10.019]
41. Olson D. H., & Gorall, D. M. (2003). Circumflex model of maritaland family systems. In F. Walsh (Ed.), Normal Family Processes (pp. 514-47). New York: Guilford. [DOI:10.4324/9780203428436_chapter_19]
42. Olson, D. H., Portner, J., & Lavee, Y. (1985). FACES-III, Department of Family Social Science. Saint Paul, Minnesota: University of Minnesota.
43. Olsson, M. B., & Hwang, C. P. (2008). Socioeconomic and psychological variables as risk and protective factors for parental well-being in families of children with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 52(12), 1102-13. [DOI:10.1111/j.1365-2788.2008.01081.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1365-2788.2008.01081.x]
44. Pakenham, K. I., Sofronoff, K., & Samios, C. (2011). Finding meaning in parenting a child with Asperger syndrome: correlates of sense making and benefit finding. Research in Developmental Disabilities, 25(3), 245-64. [DOI:10.1016/j.ridd.2003.06.003] [PMID] [DOI:10.1016/j.ridd.2003.06.003]
45. Panganiban-Corales, A. T., & Medina, M. F. (2011). Family resources study: Part 1: Family resources, family function and caregiver strain in childhood cancer. Asia Pacific Family Medicine, 10(1), 1-11. [DOI:10.1186/1447-056X-10-14] [DOI:10.1186/1447-056X-10-14]
46. Perry, A. (2004). A model of stress in families of children with developmental disabilities: Clinical and research applications. Journal on Developmental Disabilities, 11(1), 1-16.
47. Pottie, C., & Ingram, K. (2008). Daily stress, coping, and well-being in parents of children with autism: A multilevel modeling approach. Journal of Family Psychology, 22(6), 855-864. [DOI:10.1037/a0013604] [DOI:10.1037/a0013604]
48. Raspa, M. (2014a). Comparison of Financial & Employment Impacts of FXS, Autism & ID. Retrieved from https://fragilex.org/2014/news-reports-and-commentaries/comparison-of-financial-employment-impacts-of-fxs-autism-id-2/
49. Raspa, M. (2014b). Examining factors that lead to positive family adaptation to fragile X syndrome. Retrieved from https://fragilex.org/2014/news-reports-and-commentaries/examining-factors-that-lead-to-positive-family-adaptation-to-fragile-x-syndrome/
50. Russell, D. W., Kahn, J. H., Spoth, R., & Altmaier, E. M. (1998). Analyzing data from experimental studies: A latent variable structural equation modeling approach. Journal of Counseling Psychology, 45(1), 18-29. [DOI:10.1037//0022-0167.45.1.18] [DOI:10.1037//0022-0167.45.1.18]
51. Sadeqi, M., Ghadampour, E., & Esmaeili, A. (2015). [The effect of healthy family model training on resiliency mothers of children with outism spectrum disorder (Persian)]. Journal of Counseling Research, 15(60), 84-99.
52. Seligman, M., & Darling, R. B. (1997). Ordinary families, special children. NewYork: Guilford. [PMCID] [PMCID]
53. Seltzer, M. M., Greenberg, J. S., Floyd, F. J., Pettee, Y., & Hong, J. (2001). Life course impacts of parenting a child with a disability. American Journal of Mental Retarded, 106(3), 265-86. [DOI:10.1352/0895-8017(2001)1062.0.CO;2] https://doi.org/10.1352/0895-8017(2001)106<0265:LCIOPA>2.0.CO;2 [DOI:10.1352/0895-8017(2001)1062.0.CO;2]
54. Shivers, C. M., Krizova, K., & Lee, G. K. (2017). Types of strain among family members of individuals with autism spectrum disorder across the lifespan. Research in Developmental Disabilities, 68, 42-51. [DOI:10.1016/j.ridd.2017.07.003] [PMID] [DOI:10.1016/j.ridd.2017.07.003]
55. Simon, F. B., Stierlin, H., & Wynne, L. C. (1999). Language of family therapy: A systemic vocabulary and source book [S. Pirmoradi, Persian Trans]. Isfahan: Homam.
56. Totsika, V., Hastings, R. P., Emerson, E., Berridge, D. M., & Lancaster, G. A. (2011). Behaviour problems at 5 years of age and maternal mental health in autism and intellectualdisability. Journal of Abnormal Child Psychology, 39(8), 1137-47. [DOI:10.1007/s10802-011-9534-2] [PMID] [DOI:10.1007/s10802-011-9534-2]
57. Totsika, V., Hastings, R. P., Emerson, E., Lancaster, G., & Berridge, D. (2011). A population-based investigation of behavioural and emotional problems and maternal mental health: Associations with autism spectrum disorders and intellectual disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(1), 91-9. [DOI:10.1111/j.1469-7610.2010.02295.x] [DOI:10.1111/j.1469-7610.2010.02295.x]
58. Wallander, J. L., & Varni, J. W. (1992). Adjustment in children with chronic physical disorders: Programmatic research on a disability-stress-coping model. In A. M. LaGreca, L. Siegal, J. L. Wallander, & C. E. Walker (Eds.), Stress and Coping in Child Health (pp. 279-98). New York: Guilford.
59. Wallander, J. L., Varni, J. W., Babani, L., Banis, H. T., DeHaan, C. B., & Wilcox, K. T. (1989). Disability parameters, chronic strain, and adaptation of physically handicapped children and their mothers. Journal of Pediatric Psychology, 14(1), 23-42. [DOI:10.1093/jpepsy/14.1.23] [PMID] [DOI:10.1093/jpepsy/14.1.23]
60. Zonozian, S., Gharaie, B., & Yekke Yazdandost, R. (2010). [Efficacy of problem solving training in changing coping strategies of university students (Persian)]. Modern Psychological Research, 5(20), 83-101.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق