XML English Abstract Print


1- موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران ، mahta_joodzadeh@yahoo.com
2- دانشگاه آزاد واحد علوم تحیقات خوزستان، واحد اهواز،
چکیده:   (186 مشاهده)
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تهدید کرونا بر تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی اضطراب روانشناختی (مورد مطالعه: بیمارستان­های دولتی شهر اهواز) به مرحله اجرا شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان­های دولتی شهر اهواز بودند (10235 نفر) که 370 نفر از آنها به صورت تصادفی طبقه­ای و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد بود. روایی پرسشنامه توسط تحلیل عاملی تأییدی مورد قبول قرار گرفت. برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای پرسشنامه اولیه (30 نفر) بالاتر از 7/0 برآورد گردید. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار SPSS وSmart PLSاستفاده شد. بر اساس نتایج تهدید کرونا بر تمایل به ترک خدمت به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیرمیانجی اضطراب روانشناختی در بیمارستان­های دولتی شهر اهواز اثرگذار است. با توجه به نتایج این تحقیق می­توان برای کاهش تمایل به ترک خدمت از طریق تمرکز بر مراقبت در حوزه رعایت اصول بهداشتی در دوره کرونا وکاهش اضطراب روانشناختی استفاده نمود.
 
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/11/18 | پذیرش: 1401/4/9

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق