XML English Abstract Print


1- ، k.kazemian@yahoo.com
چکیده:   (816 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر انعطاف­پذیری شناختی و احساس تنهایی در معتادین انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه­ آماری شامل کلیه معتادین خودمعرف به سازمان بهزیستی شهر شیراز در سال 1401 می­باشد که از بین آن­ها نمونه­ای به حجم 30  نفر  بر اساس ملاک­های ورود به پژوهش انتخاب و به­طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه ( هر گروه 15 نفر) جای­دهی شدند. گروه آزمایش آموزش تنظیم هیجان را به­مدت 8 جلسه 90 دقیقه­­ای دریافت کردند درحالی که گروه گواه هیچ مداخله­ای دریافت نکرد. پرسش­نامه­های پژوهش شامل پرسش­نامه انعطاف­پذیری ­شناختی(CFI) و مقیاس احساس تنهایی (SELSA-S) بود. داده­های حاصل به­شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تک­متغیری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 تجزیه­ و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجان بر افزایش انعطاف­پذیری و کاهش احساس تنهایی معتادان تأثیر معنادار دارد (01/0p<).  بر اساس یافته­های به دست آمده می­توان نتیجه گرفت افراد دارای اعتیاد به مواد با یادگیری فنون مبتنی بر تنظیم هیجان از جمله آگاهی، بازشناسی هیجان­ها، تغییر آمایه شناختی و رسیدن به خودنظم­بخشی، مدیریت و کنترل هیجانات می­توانند به انعطاف­پذیری شناختی بیشتری دست یابند و احساس تنهایی را کمتر تجربه نمایندپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر انعطاف­پذیری شناختی و احساس تنهایی در معتادین انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه­ آماری شامل کلیه معتادین خودمعرف به سازمان بهزیستی شهر شیراز در سال 1401 می­باشد که از بین آن­ها نمونه­ای به حجم 30  نفر  بر اساس ملاک­های ورود به پژوهش انتخاب و به­طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه ( هر گروه 15 نفر) جای­دهی شدند. گروه آزمایش آموزش تنظیم هیجان را به­مدت 8 جلسه 90 دقیقه­­ای دریافت کردند درحالی که گروه گواه هیچ مداخله­ای دریافت نکرد. پرسش­نامه­های پژوهش شامل پرسش­نامه انعطاف­پذیری ­شناختی(CFI) و مقیاس احساس تنهایی (SELSA-S)   بود. داده­های حاصل به­شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تک­متغیری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 تجزیه­ و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجان بر افزایش انعطاف­پذیری و کاهش احساس تنهایی معتادان تأثیر معنادار دارد (01/0p<).  پیامدهای نامطلوب اعتیاد به مواد و نقش مخرب آن در سلامت روان بر روند زندگی فردی، اجتماعی و شغلی و حتی زندگی شخصی و خانوادگی این قشر را تحتالشعاع قرار دهد، لذا ضروری است که اقدامات مقتضی برای بهبود مؤلفه­های روان­شناختی، هیجانی و رفتاری این افراد صورت گیرد. بر این اساس، به کار­گیری مداخلات روان­شناختی مناسب که موجب بهبود توانمندی­های روان­شناختی و روابط بین­فردی وکاهش نشانگان روان­شناختی آن­ها شود، الزامی است.
.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1402/6/10 | پذیرش: 1402/8/9

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق